Báo cáo chuyên đề về cách vận dụng hiệu quả các giáo trình đang giảng dạy (How to adapt textbooks effectively?)

Báo cáo chuyên đề về cách vận dụng hiệu quả các giáo trình đang giảng dạy (How to adapt textbooks effectively?)

Sáng ngày 27-12-2013, Bộ môn Ngoại Ngữ, Trường Đại học Kinh Tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về cách vận dụng hiệu quả các giáo trình đang giảng dạy (How to adapt textbooks effectively?).
Buổi báo cáo chuyên đề có sự tham gia của các giảng viên Bộ môn Ngoại Ngữ thuộc Trường Đại học Kinh Tế - Luật và một số trường Đại học khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Tại buổi báo cáo chuyên đề, hai chuyên gia về huấn luyện tiếng Anh đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là cô Nguyễn thị Thu Ngân, Phó Khoa Ngữ Văn - Anh và cô Nguyễn thị Ngọc Dung đã tập huấn cho các giảng viên phương pháp vận dụng hiệu quả các giáo trình thương mại.Cũng tại đây, các giảng viên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ phương pháp giảng dạy, vận hành và ứng dụng các giáo trình thương mại nhằm tạo hứng thú cho sinh viên.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực và là dịp để các giảng viên giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.


Tổng truy cập: 62,740