ORIENTATION SESSION - Hãy tham gia ngay ngày thông tin của CLB English Speaking Time 

Hãy tham gia ngay ngày thông tin của CLB English Speaking Time do các giảng viên trực thuộc Bộ môn Ngoại ngữ của trường ĐH Kinh tế - Luật thành lập.

Báo cáo chuyên đề "Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Thương mại và tập huấn phương pháp dạy TOEIC cho Sinh viên" 

Sáng ngày 20-12, Bộ môn Ngoại Ngữ - Trường Đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh thương mại và tập huấn phương pháp dạy TOEIC”.

Báo cáo chuyên đề về cách vận dụng hiệu quả các giáo trình đang giảng dạy (How to adapt textbooks effectively?) 

Sáng ngày 27-12-2013, Bộ môn Ngoại Ngữ, Trường Đại học Kinh Tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về cách vận dụng hiệu quả các giáo trình đang giảng dạy.

Tổng truy cập: 62,731