Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Bộ môn Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 98/ QĐ-ĐHKTL-TCHC do Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật ký ngày 01/ 07/ 2010.Tổng truy cập: 62,728